Projectes

Projectes SERFORE

Serveis / SERFORE

Empresa dedicada el manteniment de instal·lacions elèctriques de tala i poda, muntatges de línies de vida en qualsevol àmbit, treballs verticals i manteniments ferroviaris.

La nostra empresa té una sòlida base familiar i una llarga i ampla experiència de més de 50 anys, que juntament amb el nostre grau d’especialització i qualitat, ens hanconvertit en una empresa puntera en el sector, que es remunta dues generacions enrere.

Estem en constant evolució i millora del nostres equips i creiem fermament, en la formació continuada del nostre personal.

Un aspecte bàsic per SERFORE és la SATISFACCIÓ DELS NOSTRES CLIENTS, mitjançant un treball de qualitat i amb el màxim respecte cap el medi ambient per aquesta raó treballem complint els requisits establerts per les Normes Internacionals més exigents, en aquest sentit SERFORE disposa dels certificats de Qualitat ISO 9001 :2015 i Medi Ambient ISO 14001:2015.

Per SERFORE també és primordial realitzar una activitat segura tant per el nostre personal com per a terceres persones. Per aquesta raó l’ empresa a part de complir tota la legislació i normativa relativa a seguretat i salut laboral realitza plans de formació permanents que garanteixen que el nostre personal coneix en tot moment tant els riscos relacionats amb la seva feina com l’ús d’equips i mesures de protecció.