Avís Legal

Avís Legal

Serveis Forestals Sant Celoni, SL, amb CIF/NIF no: B62730478 i direcció en: Carretera Nova A Sant Celoni, 84 Nau, 08460 – Santa María De Palautordera (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines web de: https://www.serfore.com/

Que Serveis Forestals Sant Celoni, SL consta Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 34094. Foli 126. Fulla B 241285 Inscripció 3, al carrer marinada núm. 20.

Amb els límits establerts en la llei, Serveis Forestals Sant Celoni, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Serveis Forestals Sant Celoni, SL ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Serveis Forestals Sant Celoni, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Serveis Forestals Sant Celoni, SL no pot controlar. Per tant, Serveis Forestals Sant Celoni, SL no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Serveis Forestals Sant Celoni, SL o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de Serveis Forestals Sant Celoni, SL.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Serveis Forestals Sant Celoni, SL ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Serveis Forestals Sant Celoni, SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.

L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: serveis@serfore.com o en l’adreça: Carretera Nova A Sant Celoni, 84 Nau, 08460 – Santa María De *Palautordera (Barcelona).