HOME

“Serveis forestals Sant Celoni “SERFORE”

Empresa dedicada el manteniment de instal·lacions elèctriques de tala i poda, muntatges de línies de vida en qualsevol àmbit, treballs verticals i manteniments ferroviaris.
La nostra empresa té una sòlida base familiar i una llarga i ampla experiència de més de 50 anys, que juntament amb el nostre grau d’especialització i qualitat, ens han
convertit en una empresa puntera en el sector, que es remunta dues generacions enrere.
Estem en constant evolució i millora del nostres equips i creiem fermament, en la formació continuada del nostre personal.

Serfore | Serveis

Un aspecte bàsic per SERFORE és la SATISFACCIÓ DELS NOSTRES CLIENTS, mitjançant un treball de qualitat i amb el màxim respecte cap el medi ambient per aquesta raó treballem complint els requisits establerts per les Normes Internacionals més exigents, en aquest sentit SERFORE disposa dels certificats de Qualitat ISO 9001 :2015 i Medi Ambient ISO 14001:2015 i OSHAS 18001.
Per SERFORE també és primordial realitzar una activitat segura tant per el nostre personal com per a terceres persones. Per aquesta raó l’ empresa a part de complir tota la legislació i normativa relativa a seguretat i salut laboral realitza plans de formació permanents que garanteixen que el nostre personal coneix en tot moment tant els riscos relacionats amb la seva feina com l’ús d’equips i mesures de protecció.

Serfore | Qualitat

A SERFORE tot el nostre equip humà està compromès en un únic objectiu: “ fer una feina ben feta” que sigui percebuda per el nostres clients amb la satisfacció de que les seves necessitats i expectatives han estat assolides.

Com a conseqüència, la Direcció de “SERFORE” ha establert en forma de Política “ un Compromís de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral” que es aplicada al llarg de tota la seva activitat.

· Empreses del sector elèctric, fent obertura i manteniment de línies elèctriques.
· Espais municipals, perimetrals, zones verdes i urbanitzacions, fent neteja i manteniment d’aquestes zones.
· Treballs a camins i vies de mobilitat rural, fent obertura i manteniment de sendes i vies de pas.
· Treballs ferroviaris.
· Restauració ambiental.
· Hidrosembres.
· Estabilització i control d’erosions.
· Reforestació.
· Tractament i regeneració de cauces. Cursos /Lleres/mares
· Tractaments fitosanitaris
· Muntatges de línies de vida verticals i horitzontals certificades
· Treballs verticals
· Tancaments